Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen CBS-prijsindex (CPI)

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Geen grondspeculatie, blijvend gras- en bouwland.

Agri-Financiering
Landelijk actief met de financiering van landbouwgronden, werkkapitaal en investeringskapitaal, t/m 100% van de vrije verkeerswaarde op basis van tijdelijk erfpacht, maximaal 30 jaar, met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij en Akkerbouw.

Financieringspercentage
t/m 70% van de vrije verkeerswaarde en t/m 100% bij aankoop aangrenzende grond waarbij de overwaarde van pachtgrond liquide wordt verkregen.

Erfpachtcanon
De jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt 5% van het gefinancierde bedrag, waarvan 2/3  3,333% het zogenaamde aflossingsdeel en 1/3  1,666% het rentedeel, samen de erfpachtcanon à 5% per jaar en volledig fiscaal aftrekbaar.

Herziening erfpachtcanon
De erfpachtcanon wordt jaarlijks herzien op basis van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

De grond komt naar de ondernemer toe
In tegenstelling tot traditionele erfpacht komt de grond naar de ondernemer toe.

Eigendom in handen ondernemer (erfpachter)
De ondernemer heeft "het te allen tijde uitvoerbare recht tot koop" én doorverkoop aan derden zonder beperkende voorwaarden anders dan vermeld in de erfpachtovereenkomst.


Voorbeeld grondaankoop middels grondleasing
 
 
         
  Aanvang erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde aan te kopen grond 50.000 100%  
  Investering ondernemer 15.000 30%  
  Te financieren bedrag middels erfpacht 35.000 70%  
         
  Jaarlasten      
  Erfpachtcanon à 5% van 35.000 1.750 5,00%  
  Fiscaal voordeel, IB-tarief 37,10% 650 1,86%  
  Netto jaarlasten: 1.100 3,14%  
         
  Koop einde erfpacht      
  Vrije verkeerswaarde einde erfpacht 50.000    
  af: investering ondernemer aanvang erfpacht 15.000        
  af: jaarcanon à 1.750 x 2/3 x 30 j. 35.000        
  Totaal af de vrije verkeerswaarde aanvang erfpacht: 50.000    
  Koopprijs ondernemer: nihil    
         
  Gedurende de erfpacht is de koopprijs ten minste gelijk aan 30 maal de jaarcanon, verminderd met een tijdsevenredigdeel van 30 maal de jaarcanon.
   
  Meer informatie kooprecht.....
   
   
 

 

     
    Meer informatie:
    Agri-Financiering
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.nl
    www.agri-financiering.nl
  ____________________________________
     
     
       
       

 

 

 

 
  Waardering gronden box3 2020  
  Waardering gronden box3 2019  
  Waardering gronden box3 2018  
  Waardering gronden box3 2017  
  Waardering gronden box3 2016  
  Waardering gronden box3 2015  
  Waardering gronden box3 2014  
       
       
       
       
   

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Agri-Financiering 2021