bouwland

Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondrente 2,50%

   Grondfinanciering Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen Kadastralekaart

Agrarisch Nieuws

GRONDFINANCIERING t/m 100%

GRONDLEASING

Grondrente 2,50%
______________


Agri-Financiering
Financiering landbouwgronden t/m 100% van de vrije verkeerswaarde tegen een grondrente van 2,50%, op basis van tijdelijk erfpacht looptijd 30 jaar met recht van koop op elk gewenst moment, Grondleasing genoemd.

Eigendom
Gedurende de erfpacht heeft de ondernemer nagenoeg het recht van eigendom en beslist de ondernemer zelf wanneer hij tot definitieve koop wil overgaan.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij en Akkerbouw.

Financieringspercentage 100%
Financiering landbouwgronden t/m 100% bij aankoop aangrenzende grond.

Erfpachtcanon 
Grondrente à 2,50% en het minderingsbedrag bij koop vormen samen de jaarlijkse erfpachtcanon, waardevast en volledig fiscaal aftrekbaar.

Vermogensgroei ondernemer
Met grondleasing groeit het eigen vermogen van de ondernemer gelijk aan de vrije verkeerswaarde van de grond.

Onherroepelijk kooprecht
In tegenstelling tot traditionele erfpacht, bepaalt de ondernemer zelf wanneer hij zijn kooprecht wil uitoefenen. Alsdan wordt de vrije verkeerswaarde verminderd met de laatstgeldende jaarcanon vermenigvuldigd met 2/3 van het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht.

Klik hier voor tekst kooprecht.....

____________________________________


Voorbeeld grondleasing 100% financiering
 
 
  (euro's per hectare)
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond 50.000 100%  
  Te financieren bedrag middels grondleasing 50.000 100%  
         
  Jaarlasten      
  Grondrente 1.250    
  Minderingsbedrag bij definitieve koop 2.500    
  Samen de jaarlijkse erfpachtcanon: 3.750    
  Fiscale besparing IB-tarief 50% 1.875    
  Netto jaarlasten: 1.875    
         
  Bij koop wordt de vrije verkeerswaarde verminderd met de laatstgeldende  
  erfpachtcanon à 3.750 euro vermenigvuldigd met 2/3 van het aantal verstreken  
  van het erfpachtrecht.  
     
  Erfpachtvoorwaarden.pdf  
     
 

 

 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Telefoon: 06 215 67 915
    info@agri-financiering.nl
    www.agri-financiering.nl
  ________________________________________
     
     
  Investeren in Landbouwgrond
  met maandelijks een riante
  inkomstenstroom van meer
  dan 5% per jaar, waardevast.
  Informeer vrijblijvend naar
  de koopmogelijkheden.
   
     
     
  Waardering gronden box3 2022
  Waardering gronden box3 2021
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 1990 - 2023