bouwland

Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondrente 2,50%

   Grondfinanciering Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen Kadastralekaart

Agrarisch Nieuws

GRONDFINANCIERING t/m 100%

GRONDLEASING

Grondrente 2,50%
______________


Agri-Financiering
Financiering landbouwgronden t/m 100% van de vrije verkeerswaarde tegen een grondrente van 2,50%. Op basis van tijdelijk erfpacht, looptijd 30 jaar, met recht van koop op elk gewenst moment, Grondleasing genoemd.

Vermogensgroei ondernemer
Met grondleasing groeit het eigen vermogen van de ondernemer gelijk aan de vrije verkeerswaarde van de grond.

Geen financiële risico's
Geen lening en geen vermogensbeslag zoals met hypotheek.
Waardedaling landbouwgrond heeft geen directe invloed op het eigen vermogen van de onderneming.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij en Akkerbouw.

Erfpachtcanon
De erfpachtcanon bestaat uit grondrente à 2,50% en aflossing van het gefinancierde bedrag, samen waardevast en volledig fiscaal aftrekbaar.

Onherroepelijk kooprecht
In tegenstelling tot traditionele erfpacht, bepaalt de ondernemer zelf wanneer hij zijn kooprecht wil uitoefenen.

Koop op ieder moment gedurende de erfpacht
Bij koop wordt de vrije verkeerswaarde verminderd met 2/3 van de laatstgeldende jaarcanon maal het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht.

Klik hier voor tekst kooprecht.

____________________________________


Voorbeeld grondleasing:
 
 
  (euro's per hectare)
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond: 70.000 100.000  
  Financieringsbedrag 100%: 70.000 100.000  
         
  Jaarlijkse erfpachtcanon      
  Grondrente 1.750 2.500  
  Aflossing (1/20 deel van het financieringsbedrag) 3.500 5.000  
  Samen de jaarlijkse erfpachtcanon: 5.250 7.500  
  Fiscale besparing IB-tarief 50% 2.625 3.750  
  Netto jaarlasten: 2.625 3.750  
   
  Koop op ieder moment gedurende de erfpacht
  Bij koop wordt de vrije verkeerswaarde verminderd met 2/3 van de laatstgeldende
  jaarcanon maal het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht.
   
  Erfpachtvoorwaarden.pdf
   
 

 

 
 
    Meer informatie:
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Telefoon: 06 215 67 915
    info@agri-financiering.nl
    www.agri-financiering.nl
  ________________________________________
     
     
   
   
   
     
  Waardering gronden box3 2023
  Waardering gronden box3 2022
  Waardering gronden box3 2021
  Waardering gronden box3 2020
  Waardering gronden box3 2019
  Waardering gronden box3 2018
  Waardering gronden box3 2017
  Waardering gronden box3 2016
  Waardering gronden box3 2015
  Waardering gronden box3 2014
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 1990 - 2024