Agri-Financiering
Erfpachtfinanciering
Landbouwgronden
Nederland
 
     
    Grondzaken Norg
    R. Tjoelker
    Lokzijlskamp 2
    9331 BP Norg
    Tel: 06 215 67 915
    info@agri-financiering.nl
     
   
  ____________________________________________
       

 

 

 

 
       
  Waardering gronden box3 2019  
  Waardering gronden box3 2018  
  Waardering gronden box3 2017  
  Waardering gronden box3 2016  
  Waardering gronden box3 2015  
  Waardering gronden box3 2014  
       
       
       
       
   

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRONDLEASING
Home Kooprecht Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen CBS-prijsindex (CPI)

 

GRONDFINANCIERING t/m 100%

Blijvend gras- en bouwland, geen grondspeculatie.

Agri-Financiering is landelijk actief met de financiering van landbouwgronden op basis van 30-jarige erfpacht met recht van koop op elk gewenst moment, grondleasing genoemd.

Renderende agrarische ondernemingen in Nederland
In aanmerking komen renderende agrarische ondernemingen in Nederland, Melkveehouderij en Akkerbouw.

Financieringspercentage
t/m 70% van de vrije verkeerswaarde en t/m 100% indien het aangrenzende grond betreft.

Erfpachtcanon
De jaarlijkse canon - annuļteit - is gelijk aan 5% van de vrije verkeerswaarde, oftewel 5/70 deel van het gefinancierde bedrag.

Herziening erfpachtcanon
De erfpachtcanon wordt jaarlijks herzien op basis van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Fiscaliteit erfpachtcanon
De erfpachtcanon is voor ondernemers volledig fiscaal aftrekbaar.

Aflossingseffect kooprecht
In tegenstelling tot traditionele erfpacht mag de ondernemer de grond op ieder moment kopen, waarbij het aflossingseffect van het kooprecht gelijk is aan de vrije verkeerswaarde aanvang erpacht.

Tekst en uitwerking kooprecht.....

 

Voorbeeld grondleasing in euro's per hectare

           
  Aanvang erfpacht        
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond 50.000   100%  
  Investering ondernemer 15.000   30%  
  Gefinancierd bedrag middels erfpacht 35.000   70%  
           
  Jaarlasten        
  Erfpachtcanon 5/70 deel van 35.000 2.500   5,0%  
  Voordeel IB, tarief 37,35% 934   1,9%  
  Netto jaarlasten: 1.566   3,1%  
           
  Koopprijs ondernemer einde erfpacht        
  a. vrije verkeerswaarde einde erfpacht   75.000      
    af: 20 x de jaarcanon à 2.500   50.000      
    Rekenuitkomst:  
  25.000  
               
  b. 30 x de jaarcanon à 2.500   75.000      
    af: vrije verkeerswaarde einde erfpacht 75.000      
    Rekenuitkomst:  
  0
 
 

 

Koopprijs ondernemer optelsom beide rekenuitkomsten:

 

25.000  
     
    Annuïteit Grondleasing 70% en 100% financiering          
             
 

 

Copyright © Agri-Financiering 2020