Agri-Financiering
Erfpachtfinanciering
Landbouwgronden
Nederland
 
     
    R. Tjoelker  
    Grondzaken Norg  
    Volmachtenlaan 3  
    9331 BK NORG  
    Tel: 06 21 56 79 15  
    info@agri-financiering.nl  
   
  ____________________________________________
       

 

Ontwerpakte Grondleasing. 2018  
       
  Normwaarde gronden box3   2017  
  Normwaarde gronden box3   2016  
  Normwaarde gronden box3   2015  
  Normwaarde gronden box3   2014  
  Normwaarde gronden box3   2013  
  Normwaarde gronden box3   2012  
  Normwaarde gronden box3   2011  
       
   

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRONDLEASING
Home Kooprecht Ontwerpakte Grondleasing Notariskantoor
Grondprijzen Contact

 

KOOPRECHT GRONDLEASING

 

RECHT VAN KOOP

Teneinde de continuïteit aan de erfpachter te garanderen verleent de grondeigenaar aan de erfpachter gedurende het bestaan van deze erfpachtverhouding het te allen tijde uitvoerbare recht tot koop van de blote eigendom van voormelde in erfpacht uitgegeven gronden.

Alsdan is de koopprijs gelijk aan de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht van voormeld in erfpacht uitgegeven gronden, verminderd met de jaarlijks verschuldigde canon, op het moment van uitoefening van het kooprecht, vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.

Doch de koopprijs is nimmer minder dan dertig (30) maal de jaarlijks verschuldigde canon, op het moment van uitoefening van het kooprecht, gedeeld door zes honderdste (0,06), verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (///////), gedeeld door zes honderdste (0,06), vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.

Ontwerpakte kooprecht pdf.

__________________________________

 


 

 

 

Copyright © Agri-Financiering 2018